W środę 25 sierpnia Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu przejęcia DexKo Global Holdings Inc. ("DexKo") przez spółkę BCP Dornoch Parent

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła historyczne globalne porozumienie uzgodnione w sobotę 10 lipca 2021 r. przez ministrów finansów

Komisja Europejska w piątek 2 lipca ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy mającej na celu złagodzenie nierówności pomiędzy długiem

Przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu osobowego, użytkowanego na potrzeby firmy w ramach leasingu operacyjnego. Jednak faktury wykupu nie ujął w kosztach