Globalne porozumienie w celu zapewnienia sprawiedliwszego opodatkowania przedsiębiorstw

Globalne porozumienie w celu zapewnienia sprawiedliwszego opodatkowania przedsiębiorstw

Globalne porozumienie w celu zapewnienia sprawiedliwszego opodatkowania przedsiębiorstw

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła historyczne globalne porozumienie uzgodnione w sobotę 10 lipca 2021 r. przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G20. Ten, jak określa KE, bezprecedensowy konsensus będzie oznaczał początek kompleksowej reformy międzynarodowego systemu opodatkowania osób prawnych, które ma zapewnić sprawiedliwość i stabilność międzynarodowych ram opodatkowania przedsiębiorstw.

Reforma będzie obejmować realokację praw do opodatkowania oraz minimalną efektywną stawkę podatkową na poziomie co najmniej 15%. Unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział: „Grupa G20 zatwierdziła dziś bezprecedensowe światowe porozumienie w sprawie reformy podatku od osób prawnych, osiągnięte w ubiegłym tygodniu i popierane obecnie przez 132 kraje i terytoria. Jest to odważne posunięcie, o którym jeszcze kilka miesięcy temu mało kto myślałby, że jest możliwe. Jest to zwycięstwo uczciwości podatkowej, sprawiedliwości społecznej i systemu wielostronnego. Ale nasze zadanie nie kończy się na tym. Mamy czas do października, aby sfinalizować tę umowę. Jestem przekonany, że w międzyczasie uda nam się również osiągnąć konsensus wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w tej kluczowej kwestii”.

Szczegóły techniczne porozumienia będą negocjowane w najbliższych miesiącach w celu nakłonienia wszystkich 139 członków (w tym Polska) OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (wspólnych ram OECD/G20 w sprawie BEPS – z ang. Base Erosion Profit Shifting, czyli erozji podstawy opodatkowania i przerzucania zysków) do podpisania ostatecznego porozumienia w październiku. Po osiągnięciu ogólnego konsensualnego porozumienia w sprawie obu filarów Komisja Europejska szybko zaproponuje środki służące ich wdrożeniu w Unii, zgodnie z agendą budżetową UE i potrzebami jednolitego rynku.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: