Przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu osobowego, użytkowanego na potrzeby firmy w ramach leasingu operacyjnego. Jednak faktury wykupu nie ujął w kosztach

Spółka prowadzi działalność obiektów sportowych. W jej ramach dzierżawi korty tenisowe, badmintonowe oraz do sportów podobnych. Przedsiębiorca planuje dodatkowo stworzyć

W związki z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległo wiele terminów na realizację obowiązków podatkowych, w tym informacyjnych na temat działalności podatników.

Dwie spółki otrzymały ponad 1 mln zł brutto odszkodowania za starty poniesione wskutek pożaru należącego do nich pawilonu handlowego. Pawilon