Stawka opodatkowania VAT nauki gry w tenisa i gier podobnych na terenie obiektu sportowego

Stawka opodatkowania VAT nauki gry w tenisa i gier podobnych na terenie obiektu sportowego

Stawka opodatkowania VAT nauki gry w tenisa i gier podobnych na terenie obiektu sportowego

Spółka prowadzi działalność obiektów sportowych. W jej ramach dzierżawi korty tenisowe, badmintonowe oraz do sportów podobnych. Przedsiębiorca planuje dodatkowo stworzyć infrastrukturę do tenisa stołowego. Jest właścicielem hal sportowych, budynku klubu oraz sprzętu sportowego. Klienci mogą korzystać z obiektów po wykupieniu wstępu. Ale mogą również wykupić wstęp wraz z nauką gry pod opieką trenera. Przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy ta druga z usług: nauki gry połączonej nierozerwalnie z podstawowym świadczeniem wstępu na obiekt sportowy, może korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania VAT 8% jako  usługa związana z działalnością obiektów sportowych?

W opinii spółki, oczywistym jest, że bez odpowiedniej infrastruktury, w tym przypadku w postaci kortów, niemożliwym jest świadczenie usługi nauki gry w tenisa, czy badmintona. Stąd oferowanie przez spółkę lekcji gry byłoby niemożliwe, bez udostępnienia klientom obiektu sportowego. Przedsiębiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o potwierdzenie tego stanowiska na dzień 30 czerwca 2020 r.

W wydanej 21 kwietnia 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS przyznał, że świadczona przez spółkę usługa wstępu i korzystania z obiektów sportowych oraz połączona z nią nauka gry w tenisa z instruktorem, stanowią usługę kompleksową, w której przeważającą jest ta pierwsza, stąd usługa nauki gry w tenisa i innych gier podobnych może korzystać ze stawki opodatkowania VAT 8%, dedykowanej dla działalności obiektów sportowych.

„Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. (…) świadczone przez Wnioskodawcę w obiekcie sportowym usługi nauki gry w tenisa, badmintona, padla, tenisa stołowego – dokonywane w ramach usługi sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 93.11.10.0, w stanie prawnym obowiązującym na dzień 30.06.2020 r. – podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.79.2021.3.AK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: