Od 1 lipca na bilet na każdą, nawet najmniejszą odległość, także autostradowy, nie trzeba będzie wystawiać faktury

Od 1 lipca na bilet na każdą, nawet najmniejszą odległość, także autostradowy, nie trzeba będzie wystawiać faktury

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. Urz. M.P. z 21 czerwca 2021 r., poz. 1105), które znosi minimalny limit odległości 50 km, na jaką musiał opiewać bilet za przejazd autokarem, koleją, statkiem, samolotem czy autostradą płatną, aby mógł być traktowany samodzielnie jak faktura, bez konieczności wystawiania dodatkowo takiego dokumentu.

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013, poz. 1485), fakturą jest dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, który powinien zawierać:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Rozporządzeniem z 17 czerwca b.r. minister finansów w ww. przepisie wyrazy „odległość nie mniejszą niż 50 km” zastępuje wyrazami „dowolną odległość”, co oznacza, że od 1 lipca 2021 r. jak faktura traktowany będzie dokument, bilet, spełniający wskazane wyżej warunki, bez względu na to, na jaką odległość przejazd dokumentuje.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: