Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca

Ministerstwo Finansów informuje o kolejnych propozycjach zmian w systemie opodatkowania VAT. Chodzi o nowelizację w ramach pakietu tzw. SLIM VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało, że chciałoby zlikwidować szlabany na państwowych autostradach, i opłaty za przejazd pobierać w inny sposób. Z uwagi

Ruszyła wspólna akcja promocyjna mPay i Mastercard adresowana do osób odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. Na turystów czeka 20 tys. biletów,