Bilet fakturą, limit 50 kilometrów niewymagany

Bilet fakturą, limit 50 kilometrów niewymagany

Bilet fakturą, limit 50 kilometrów niewymagany

Ministerstwo Finansów informuje o kolejnych propozycjach zmian w systemie opodatkowania VAT. Chodzi o nowelizację w ramach pakietu tzw. SLIM VAT 2. Bilety dokumentujące przejazd mają być traktowane jako faktury, bez względu na to, jaką odległość nim udokumentowaną pokonał podróżujący podatnik.

Aktualnie, by bilet za przejazd komunikacją (autobusową, kolejową), bądź autostradą, mógł być traktowany samodzielnie jako faktura, bez konieczności wystawiania dodatkowej faktury do biletu, pokonana przez podatnika odległość, jaką bilet ten dokumentuje, nie może być mniejsza niż 50 km. W ramach nowelizacji systemu podatkowego pakietem zmian SLIM VAT 2, Ministerstwo Finansów chce przystać na postulaty podatników i znieść ww. limit kilometrów, poprzez zastąpienie w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485) w § 3 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „odległość nie mniejszą niż 50 km” zwrotem: „dowolną odległość”.

Dzięki zmianie, podatnicy chcący udokumentować swoją podróż fakturą, a która nie przekroczyła odległości 50 km, nie będą już zmuszeni występować do przewoźników lub administratorów autostrad o wystawienie do biletu faktury. Nowelizacja ma pomóc nie tylko im, ale i przedsiębiorcom, którzy bilet wystawili, zdejmując z nich obowiązek wystawiania tych dodatkowych dokumentów. Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, również raportowanie tego typu faktur ma zostać objęte uproszczoną procedurą JPK_VAT z deklaracją.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (nr z wykazu 353) jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, które potrwają do 7 maja 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: