W środę 19 lutego 2020 r., Minister Finansów opublikował na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów

Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu

Powołanie rzecznika Praw Podatnika – przewiduje rządowy projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie. Rzecznik będzie działał z urzędu

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych,