Ponad 1,2 mln podatników ryczałtowych w 2018 r.

W piątek 11 października, Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat dokonanych przez podatników w 2018 roku wpłat z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli uproszczonej formy opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opodatkowywać ryczałtem swoje dochody mogą podatnicy, którzy osiągnęli je:

  1. a) z pozarolniczej działalności gospodarczej, także prowadzonej w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej;
  2. b) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  3. c) ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym – przy spełnieniu określonych warunków ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak podaje ministerstwo, za 2018 rok podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli 1 213 136 zeznań podatkowych, co stanowi liczbę o 84 890 zeznań więcej niż za 2017 rok. Łączny przychód tych podatników wyniósł 67 mld 593 mln 498 tys. zł, w tym:

  1. a) 54 mld 581 mln 595 tys. zł z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. b) 13 mld 6 mln 291 tys. zł z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  3. c) 5 mln 612 tys. zł ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: