W piątek 11 października, Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat dokonanych przez podatników w 2018 roku wpłat z tytułu ryczałtu