Na podstawie zeznań podatkowych firm oraz podatkowych grup kapitałowych, Ministerstwo Finansów sporządziło listę tzw. dużych podatników podatku dochodowego od osób

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa, w tym roku o miesiąc dłużej niż zwykle można składać zeznania podatkowe za

W piątek 11 października, Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat dokonanych przez podatników w 2018 roku wpłat z tytułu ryczałtu

Od 15 lutego 2019 r. na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów zostały udostępnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r.,