Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2019

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowane przychody i wydatki były innej wielkości niż zaplanowane, deficyt niższy. Polska odnotowała 4,1 proc. wzrost PKB.

To był kolejny rok dobrej koniunktury gospodarczej. Deficyt budżetu państwa w roku 2019 wyniósł 13,7 mld zł i był niższy do przewidywanego ponad dwukrotnie. Zaplanowano go bowiem na poziomie 28,5 mld zł. Na niższy deficyt złożyły się mniejsze o 2 mld zł wydatki (414,3 mld zł) oraz wyższe o 12,8 mld zł wpływy (400,5 mld zł), zwłaszcza dzięki zwiększonym dochodom z CIT.

Stopa bezrobocia spadła z 5,9 proc. do 5,2 proc. Przeciętne zatrudnienie w krajowej gospodarce wzrosło o 2,2 proc, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o 10,6 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym wzrosło o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 2018 r.

Produkt krajowy brutto odnotował wzrost o 4,1 proc. przy średniej inflacji na poziomie 2,3 proc. W środę 27 maja, Rada Ministrów podjęła uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych za 2019 rok.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: