Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu,

Wspólnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, którą wcześniej spółce wydzierżawiał. Spółka nie wiedząc, czy nieruchomość była już

Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowane przychody i wydatki były innej wielkości niż zaplanowane, deficyt niższy. Polska odnotowała