Ile pieniędzy z państwowych subwencji otrzymały w 2020 roku poszczególne partie polityczne i na co je wydały? Do najbardziej dofinansowanej

Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc.

Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wyniki wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2020 roku.

Znamy już projekt budżetu państwa na 2021 rok. Warto sprawdzić, jak zmieni się wartość środków zarezerwowanych na prowadzenie polityki mieszkaniowej. Przyszłoroczny