Najnowsze dane na temat wykonania budżetu państwa w 2020 r.

Najnowsze dane n a temat wykonania budżetu państwa w 2020 r.

Najnowsze dane n a temat wykonania budżetu państwa w 2020 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wyniki wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2020 roku.

Do budżetu państwa w okresie pierwszych 11 miesięcy 2020 r. wpłynęło 382,5 mld zł, a więc 95,9 proc. zaplanowanych wpływów. Wydatki liczą 395,7 mld zł (77,9 proc. założeń budżetu), stąd na dzień 30 listopada 2020 r. deficyt budżetu państwa wynosi 13,2 mld zł.

Dochody były w tym okresie wyższe o 15,4 mld zł w porównaniu do stanu na listopad 2019 r., w tym:

– z podatku od towarów i usług były wyższe o 1,1 proc. (tj. ok. 1,8 mld zł),

– z podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe o 3,9 proc. (tj. ok. 2,3 mld zł),

– z podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe o 1,6 proc. (tj. ok. 0,6 mld zł,

– z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,8 proc. (tj. ok. 0,5 mld zł),

– z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,8 proc. (tj. ok. 80,1 mln zł ).

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 44,8 mld zł i było wyższe o ok. 15,4 mld zł (52,2 proc.), ale w czerwcu bieżącego roku NBP dokonał wypłaty z zysku za 2019 rok w wysokości 7,4 mld zł, jak i wykonanie to zwiększyły wpłaty z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

Wydatki w kwocie 395,7 mld zł były wyższe o 26,7 mld zł w porównaniu do 2019 r., czyli o 7,2 proc., przede wszystkim z powodu zwiększenia programu Rodzina 500 plus i subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnia MF:

„Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: