Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przewiduje dłuższy termin na złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek 22 marca o przychyleniu się do postulatów przedłużenia terminów sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok,

W obliczu licznych pytań podatników dotyczących struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, Ministerstwo Finansów wydało 2 marca

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowane przychody i wydatki były innej wielkości niż zaplanowane, deficyt niższy. Polska odnotowała