Wyjaśnienie ministerstwa ws. sprawozdań funduszy inwestycyjnych

Wyjaśnienie ministerstwa ws. sprawozdań funduszy inwestycyjnych

Wyjaśnienie ministerstwa ws. sprawozdań funduszy inwestycyjnych

W obliczu licznych pytań podatników dotyczących struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, Ministerstwo Finansów wydało 2 marca oficjalne wyjaśnienie w tej sprawie.

Jak informuje MF, struktury logiczne w wersji 1-6 w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. Mogą być również stosowane do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem stosowania przez fundację zasad rachunkowości uwzględniających zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U poz. 2436).

Jednocześnie MF wyjaśnia, że jeśli rozliczenia funduszu nie predestynują go do zastosowania struktury logicznej 1-6, a reguły struktury 1-5 nie pozwalają mu na sporządzenie sprawozdania w wersji 1-5, to taki fundusz może wykorzystać do tego strukturę „OrganizacjaInna”.

„Ponadto wyjaśniamy, że w takim przypadku wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie jest obowiązkowe” (www.podatki.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: