Podatek od czynności cywilnoprawnych – zbiorcza deklaracja PCC-4

Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (poza przypadkami, gdy podatek pobierany jest przez płatnika). Uciążliwy obowiązek, zwłaszcza dla podatników, którzy dokonują znaczną ilość podlegających PCC czynności, zostanie złagodzony od 1 lipca 2019 r. wraz z wejściem w życie zbiorczych deklaracji PCC.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika” (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 959, ze zm.).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zmodyfikowała powyższy obowiązek. Od 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie dodany do art. 10 ustęp 1a w brzmieniu:

Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich” (Dz. U. 2018, poz. 2244).

Wskutek nowelizacji, podatnicy którzy dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech podlegających PCC czynności, będą mogli więc złożyć deklarację zbiorczą za miesiąc, w którym ich dokonano.

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r., ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (nr z wykazu 879). Oznaczony symbolem PCC-4 formularz zawiera rubryki z trzema stawkami podatku: 0,5% dla umowy pożyczki, oraz 1% dla sprzedaży praw majątkowych oraz 2% dla umowy sprzedaży rzeczy ruchomych.

Rozporządzenie zawiera dodatkowe załączniki: PCC-4/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH oraz PCC-4/B INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODATKU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH GMIN.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: