W piątek 2 sierpnia 2019 r., Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy, który rozwiązać ma problem opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Od

Obowiązek zapłaty PCC ciąży na pożyczkobiorcy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, co potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r., ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od

Kupowanie wierzytelności na własne ryzyko nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. W rezultacie czynności te podlegają opodatkowania podatkiem