Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Główne indeksy w Stanach zniżkowały podczas wczorajszej sesji. Rynki w niecierpliwości oczekują ogłoszenia stóp procentowych przez Fed, które nastąpi dzisiaj o 20. Zaraz po publikacji odczytu odbędzie się konferencja prasowa, na której J. Powell wypowie się w kwestii kondycji gospodarczej i determinant podjętej decyzji.

Sytuacja rynkowa W trakcie wczorajszej sesji notowania kontraktów terminowych wystartowały z neutralnego pułapu 2 266. W początkowej fazie sesji strona popytowa spróbowała wyprowadzić odbicie osiągając jedynie poziom 2 271, po czym podaż przejęła inicjatywę. Systematyczna przecena trwała przez cały dzień, sprowadzając na zamknięciu kurs pułap 2