Zmiany w przepisach dotyczących zgłoszeń przewozu towarów

W środę 31 lipca 2019 r., wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2019, poz. 1418).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2018, poz. 1849), określa m.in. sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia przewozu oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej PUESC i wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie. Rozporządzenie to określa m.in. obowiązki podmiotu wysyłającego i odbierającego towar. Odbiorca towaru musi potwierdzić dokonanie dostawy korzystając z PUESC.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia:

„Uwierzytelnienie podmiotu odbierającego w celu uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru polega również na podaniu unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC” (Dz.U. 2018, poz. 1849).

Rozporządzenie zmieniające z 29 lipca 2019 r., przesuwa termin wejścia w życie tego obowiązku z 1 sierpnia 2019 r. na 1 lutego 2020 r. Dodatkowo, zawiera nowy wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, w którym przedsiębiorcy są zobowiązani podać m.in. takie informacje, jak: dane nadawcy i odbiorcy towaru, dane przewoźnika, informacje nt. towaru, środka transportu, i inne.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 31 lipca 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: