Przed 1 stycznia 2019 r., by uniknąć przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości opodatkowania podatkiem dochodowym (obecnie wynoszącym 19 proc.), należało odczekać

Do końca 2015 r. spółki i inne podmioty wpisane do rejestrów innych niż Krajowy Rejestr Sądowy, miały obowiązek przerejestrowania się

Trybunał Konstytucyjny 5 listopada 2019 r. rozpoznał pytanie przekazane mu przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Zgodnie z treścią art. 79

Jedna ze spółek z o.o. , posiadająca polską rezydencję podatkową, w której zarządzie zasiadał tylko jeden członek – prezes zarządu,