Jeden z przedsiębiorców, czynny podatnik VAT, zawarł ze swoim dłużnikiem, innym przedsiębiorcą, również VAT-owcem, umowę przelewu wierzytelności przysługującej wobec jego

Przedsiębiorca, podatnik VAT, nabył cztery działki, które później zamierzał odsprzedać. Do organu interpretacyjnego wystąpił z zapytaniem, czy przy sprzedaży tych

Właścicielka mieszkania zamierzała sprzedać nabyte w kredycie mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu i nabyć inne. Chciała się upewnić,

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi PCC podlegają umowy