Kredyt, PCC i prowizja pośrednika jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Kredyt, PCC i prowizja pośrednika jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Kredyt, PCC i prowizja pośrednika jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Właścicielka mieszkania zamierzała sprzedać nabyte w kredycie mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu i nabyć inne. Chciała się upewnić, że spłata zobowiązań hipotecznych, opłacenie PCC przy zakupie nowego mieszkania, jak i prowizji pośrednika w obrocie nieruchomościami, będą spełniać przesłanki wydatków na własne cele mieszkaniowe, uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Składająca wniosek o wydanie interpretacji, w 2017 r. nabyła mieszkanie za 200 000 zł, a które w 2020 r. zamierzała sprzedać za kwotę 345 000 zł i w tym samym roku nabyć inne, nowe dla niej mieszkanie. Ponieważ między nabyciem nieruchomości a jej sprzedażą nie minęło 5 lat, sprzedającej „groził” 19-procentowy podatek dochodowy do zapłacenia od przychodu uzyskanego z tej transakcji. Ale wnioskodawczyni zamierzała skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że w przypadku dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Sprzedająca postanowiła uzyskany przychód (345 tys. zł) rozdysponować następująco:

– 170 000 zł na spłatę kredytu hipotecznego ciążącego na mieszkaniu nabytym w 2017 r.,

– 140 000 zł na wpłatę wkładu własnego przy kredycie hipotecznym zaciąganym na zakup innego mieszkania,

– 10 000 zł na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), ciążącym na niej, jako nabywcy nowego mieszkania,

– 10 000 zł na zapłatę prowizji pośrednika w obrocie nieruchomościami za pośrednictwo w nabyciu nowego mieszkania.

Do organu podatkowego podatniczka wystąpiła z zapytaniem, czy ww. wydatki słusznie uważa za spełniające przesłanki wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT?

W wydanej 4 lutego 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z podatniczką: „… sprzedaż w 2020 r. nieruchomości, nabytej w 2017 r., stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 (…) Uzyskany z tego tytułu dochód, będący różnicą pomiędzy przychodem (…) a kosztami uzyskania przychodu (…) podlega opodatkowaniu 19% podatkiem (…) Jednakże wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, którą Wnioskodawczyni nabyła w 2017 r., na własne cele mieszkaniowe, tj. na sfinansowanie części ceny nabycia stanowiącej wkład własny przy kredycie hipotecznym na zakup nowego mieszkania, podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży i wynagrodzenie pośrednika uczestniczącego w nabyciu lokalu mieszkalnego uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131…” (interpretacja o sygn. 0115-KDIT2.4011.792.2020.1.ES).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: