Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie

Polski podatnik, który po śmierci swojego partnera, obywatela Niemiec, chciałby pobierać należną mu z tytułu zawarcia związku partnerskiego rentę rodzinną.

Obywatel Polski, mający na jej terytorium miejsce zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na

Ciężar obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców ulega zwiększeniu z dnia na dzień. Wprowadzające je w życie przepisy zmieniają się tak często