Nadanie organom podatkowym uprawnień do zajmowania kont bankowych

Dotychczas uprawnienie do blokady rachunku w związku z podejrzeniem wykorzystywania go do wyłudzeń skarbowych, zgodnie z Ordynacją podatkową, przysługiwało jedynie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy opublikowanego 3 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów, konto tzw. podmiotu kwalifikowanego zająć będą mogli również: naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

 

Zgodnie z art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej: „Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać” (Dz.U. 1997, Nr 137, poz. 926, ze zm.).

Opublikowany 3 grudnia „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego” wskazane w art. 119zv § 1 Ordynacji podatkowej uprawnienia nadaje również naczelnikom urzędów celno-skarbowych. Będą oni mogli wydawać postanowienia o zajęciu kont zarówno przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, co do których podejmą podejrzenie o wykorzystywanie tych kont do wyłudzeń skarbowych, na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Z kolei dyrektorzy izb administracji skarbowej będą mogli przedłużyć okres blokady rachunku do 3 miesięcy.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: