Dotychczas uprawnienie do blokady rachunku w związku z podejrzeniem wykorzystywania go do wyłudzeń skarbowych, zgodnie z Ordynacją podatkową, przysługiwało jedynie