KAS przypomina o zgłaszaniu rachunków do systemu split payment

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego obrotu gospodarczo-prawnego split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Split payment systematycznie obejmować ma coraz większą liczbę branż, począwszy od tych, zdaniem fiskusa najbardziej narażonych do powstanie nieprawidłowości. Od 1 listopada 2019 r. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności stanie się obowiązkowe dla transakcji, których wartość przekracza 15 tys. zł, w branżach „narażonych na wyłudzenia skarbowe”.

Firmy z branż, w których obrót jest dotąd objęty odpowiedzialnością solidarną i rozliczeniami za pośrednictwem mechanizmu odwrotnego obciążenia, czyli m.in. branża części samochodowych, węglowa, maszyn i urządzeń elektrycznych, obrotu złotem, branża złomiarska, paliwowa, czy tworzyw sztucznych, do 1 listopada 2019 r. zostaną zobowiązane do stosowania dla przeprowadzanych transakcji mechanizmu podzielonej płatności. Od 1 stycznia 2020 r., będą miały obowiązek dokonywania płatności na rachunek kontrahenta wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT.  Niedochowanie tego wymogu, grozić będzie odmową zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a nawet solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą towaru lub usługi za jego zaległości podatkowe.

Jak przypomina Krajowa Administracja Skarbowa w opublikowanym 24 września 2019 r. komunikacie:

„Prosimy zatem o sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego (www.gov.pl/web/kas).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: