W czwartek 26 września, Ministerstwo Sprawiedliwości wydało oświadczenie, w który wyraża swoje oburzenie co do wypuszczenia przez częstochowski sąd pięciu

W piątek 27 września, Ministerstwo Finansów podało dane na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w pierwszych 8 miesiącach 2019 r.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego obrotu gospodarczo-prawnego split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, opodatkowujący dochody według skali podatkowej lub stawką liniową oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą