Polska firma wypełniła na zlecenie estońskiej spółki dokument T1, czyli dokument celny obowiązujący w transporcie między urzędami celnymi. Wystawiła za

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego obrotu gospodarczo-prawnego split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.

W wydanej 20 maja 2019 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że kary umowne, nakładane w ramach umowy

Jedną z przesłanek zachowania należytej staranności jest dokładna weryfikacja przyszłego kontrahenta pod kątem jego rzetelności, uczciwości oraz transparentności. Niejednokrotnie dla