Dokumentacja i opodatkowanie VAT usługi wypełnienia dokumentu celnego T1 na rzecz zagranicznego kontrahenta

Dokumentacja i opodatkowanie VAT usługi wypełnienia dokumentu celnego T1 na rzecz zagranicznego kontrahenta

Dokumentacja i opodatkowanie VAT usługi wypełnienia dokumentu celnego T1 na rzecz zagranicznego kontrahenta

Polska firma wypełniła na zlecenie estońskiej spółki dokument T1, czyli dokument celny obowiązujący w transporcie między urzędami celnymi. Wystawiła za tę usługę fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” i stawką VAT „NP”, i wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem o prawidłowość dokonanych rozliczeń.

Estońska spółka, na rzecz której polska spółka wykonała usługę, prowadzi handel zagraniczny, ale nie posiada aktywnego nr VIES (europejski system wymiany informacji o VAT) w wyszukiwarce Komisji Europejskiej. Wypełnienie dokumentu zostało dokonane w ramach usługi transportu międzynarodowego, choć  polska spółka nie świadczy usług transportu na rzecz estońskiego kontrahenta. Spółka wystawiła fakturę sprzedaży ze stawką VAT „NP” i adnotacją „odwrotne obciążenie”. Ponieważ estoński przedsiębiorca nie posiadał czynnego numeru VIES, usługodawca nie wykazał tego kontrahenta w deklaracji VAT-UE, w części E. Informacji o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, a w deklaracji VAT-7 w części C. Rozliczenie podatku należnego, poz. 2 Dostawa towarów oraz usług poza terytorium kraju.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 9 października 2020 r. interpretacji stwierdził, że ani ustawa o VAT, ani unijna Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, nie uzależnia możliwości uznania usługobiorcy za podatnika tego podatku od posiadania przez niego numeru identyfikacyjnego VAT. Zatem brak posiadania przez estońską firmę numeru VIES nie oznacza, że nie może ona zostać uznana za podatnika VAT. Niemniej o tym, gdzie zostanie opodatkowana usługa decyduje regulacja art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, jeśli podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, to miejscem świadczenia i opodatkowania usługi jest terytorium państwa, w którym siedzibę tę ma.

Tak więc usługa wypełnienia dokumentu celnego T1 na rzecz estońskiego kontrahenta nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, a w Estonii. Polska spółka, jako jej sprzedawca, zobowiązana jest udokumentować wykonanie usługi fakturą zawierającą adnotację „odwrotne obciążenie”. Nie musi natomiast zawierać na fakturze stawki, ani kwoty podatku oraz sumy wartości sprzedaży netto. Co do udokumentowania transakcji, Dyrektor KIS przyznał, ze polski przedsiębiorca zrobił to prawidłowo, niemniej powinien wyjaśnić przed urzędem skarbowym rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w złożonej deklaracji i informacji podsumowującej:

„Wnioskodawca prawidłowo wykazuje świadczoną usługę w deklaracji VAT-7, w części C „Rozliczenie podatku należnego”, poz. 2 „Dostawa towarów oraz usług poza terytorium kraju”, a z uwagi na brak aktywnego nr w bazie VIES usługobiorcy nie wykazuje tej transakcji w informacji podsumowującej (VAT UE). Przy czym Wnioskodawca powinien powiadomić urząd skarbowy o przyczynie braku wykazania tej transakcji w informacji podsumowującej (VAT UE)” (interpretacja indywidualna z 9.10.2020 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.241.2020.3.RM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: