Klub sportowy wypożyczał i sprzedawał zawodników, za co otrzymywał ekwiwalent pieniężny. Wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy pozyskane z

Polska firma wypełniła na zlecenie estońskiej spółki dokument T1, czyli dokument celny obowiązujący w transporcie między urzędami celnymi. Wystawiła za

Chcący prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego w modelu logistycznym dropshippingu, za pośrednictwem Internetu, głównie na rzecz przedsiębiorstw z

Kupowanie wierzytelności na własne ryzyko nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. W rezultacie czynności te podlegają opodatkowania podatkiem