11 marca Minister Finansów obwieścił nowe stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego obrotu gospodarczo-prawnego split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.