Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w Służbie Celno-Skarbowej

W poniedziałek 26 listopada 2018 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy m.in. policji, CBA, czy wywiadu wojskowego do pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Nowy projekt przewiduje możliwość włączenia w szeregi tej służby także funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

 

Jak dotąd do Służby Celno-Skarbowej mogli być przenoszeni funkcjonariusze: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Granicznej. Teraz Minister Finansów chce poszerzyć krąg służb, z których rekrutować będzie można funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Wśród szczególnie przydatnych do pełnienia służby w SCS kwalifikacji rozporządzenie wymienia m.in.: doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych, analitycznych, operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub z zakresu kryminalistyki, z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej lub chemicznej. Pożądanymi kandydatami będą również uprawnieni do wykonywania zawodu psychologa, jak i znający się na prowadzeniu badań psychofizjologicznych, a także posiadający doświadczenie i umiejętności w zakresie procesów technologicznych z zakresu produktów rafinacji ropy naftowej.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: