Od 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. 29 marca 2019 r., Rada Ministrów opublikowała informacje

W poniedziałek 26 listopada 2018 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy m.in. policji, CBA, czy