Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, mocą którego od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury za

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 maja 2021

W piątek 25 września 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 3 września 2020 r. pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych