UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Polna 11
00-633 Warszawa
tel.: (022) 44 90 477
fax: (022) 44 90 476

www.union-investment.pl
Data decyzji KNF: 2000-12-14

Obecnie pod opieką ekspertów Union Investment TFI znajdują się środki o łącznej wysokości 6,5 mld złotych, które są zarządzane w 16 różnych funduszach: UniObligacje Aktywny (PLN), UniTotal Trend (PLN), UniEURIBOR (EUR), UniKorona Pieniężny (PLN), UniLokata (PLN), UniDolar Pieniężny (USD), UniKorona Obligacje (PLN), UniObligacje: Nowa Europa (PLN), UniWIBID (PLN), UniBezpieczna Alokacja (PLN), UniStabilny Wzrost (PLN), UniKorona Zrównoważony (PLN), UniKorona Akcje (PLN), UniAkcje Sektory Wzrostu (PLN), UniAkcje: Nowa Europa (PLN), UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PLN) oraz UniSystem FIZ.

Klikając na poszczególne linki można uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego z tych funduszy.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: