UniAkcje Wzrostu

UniAkcje Wzrostu

Subfundusz UniAkcje Wzrostu jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiąganie zysków poprzez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek z sektorów o wysokim potencjale wzrostu na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek w sektorach. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu, w zależności od ich perspektyw wzrostu.

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: