UniAkcje Wzrostu

UniAkcje Wzrostu

Subfundusz UniAkcje Wzrostu jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiąganie zysków poprzez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek z sektorów o wysokim potencjale wzrostu na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek w sektorach. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu, w zależności od ich perspektyw wzrostu.

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: