Towarzystwa funduszy inwestycyjnych


Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z przepisami prawa polskiego prowadzenie funduszy inwestycyjnych to rodzaj działalności gospodarczej zastrzeżony dla starannie wyselekcjonowanej grupy podmiotów, tzw. towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Do towarzystw stosuje się szereg specyficznych regulacji, których celem jest zapewnienie inwestorom maksymalnego zakresu bezpieczeństwa. W szczególności:
– kapitał zakładowy towarzystwa wynosi co najmniej 3 000 000 zł. Jeżeli towarzystwo ma zarządzać więcej niż jednym funduszem inwestycyjnym, kwota ta ulega powiększeniu o 1 000 000 zł na każdy kolejny fundusz;
– towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż 50% minimalnego kapitału zakładowego;
– kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

W chwili obecnej w Polsce działają następujące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

FINCREA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:

CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Oceń ten artykuł: