Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Złota 59 XVII Budynek SKYLIGHT
00-120 Warszawa
tel.: 22 489 94 30
fax: 22 489 94 25

www.ideatfi.pl
Data decyzji KNF: 1999-10-08

fundusz data decyzji KNF data rejestracji w sądzie nr w rejestrze
ATLAS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-05-28 470
Budizol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-05-28 472
Conerga greenEnergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2011-12-02 2012-02-27 711
Eternity Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2010-09-23 2011-02-16 612
IDEA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2008-12-16 441
IDEA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-06-04 479
IDEA 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2010-12-03 2011-06-14 642
IDEA 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2011-01-27 2011-08-03 659
IDEA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-05-26 467
IDEA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-06-04 475
IDEA 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI 2008-11-21 2009-06-04 476
IDEA 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-06-04 477
IDEA 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI 2008-11-21 2009-05-28 471
IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wydzielone subfundusze:
Idea Akcji Subfundusz
Idea Obligacji Subfundusz
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz W LIKWIDACJI
Idea Pieniężny Subfundusz
Idea Rynków Wschodzących Subfundusz
Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz
Idea Surowce Plus Subfundusz
Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz
Idea Zrównoważony Subfundusz
2008-11-28 2009-04-24 457
Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2000-06-21 2000-08-10 71
IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-09-05 2008-09-25 415
KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-03-28 2008-07-02 395
Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2008-11-21 2009-05-28 469

Dane aktualne na dzień 25.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: