Idea Zrównoważony Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Zrównoważony Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne i akcyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna dopuszcza łączny udział instrumentów akcyjnych na poziomie od 30% do 70% aktywów Subfunduszu. Polityka inwestycyjna dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Rekomendowany inwestorom średnio i długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań kapitału.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: