Idea Pieniężny Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Pieniężny Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom poszukującym stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy niskim ryzyku inwestycyjnym.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: