Idea Surowce Plus Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Surowce Plus Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkiem surowców i towarów. Inwestycje w wybrane surowce odbywają się poprzez spółki o silnych fundamentach i najwyższej korelacji z wybranym instrumentem. Subfundusz inwestuje również w ETFy (Exchange Traded Funds). Polityka inwestycyjna dopuszcza transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz stanowi atrakcyjną propozycję dla inwestorów zamierzających zdywersyfikować portfel inwestycyjny o walory nieskorelowane z polskim rynkiem akcji. Subfundusz może stanowić ciekawą alternatywę w czasie presji inflacyjnej oraz dekoniunktury w innych segmentach rynków finansowych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych akceptujących znaczące wahania wartości kapitału.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: