Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz (Idea Parasol FIO)

POLITYKA INWESTYCYJNA

Przedmiotem lokat Subfunduszu są instrumenty akcyjne, obligacje skarbowe i korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna dopuszcza łączny udział instrumentów akcyjnych na poziomie nie wyższym niż 40% aktywów Subfunduszu. Ponadto polityka inwestycyjna dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Rekomendowany inwestorom średnioterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość ograniczonych wahań wartości kapitału.

BENCHMARK

30% WIG + 70% benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu 2 lat

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: