Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel.: (022) 57 66 580
fax: (022) 57 66 581

www.intrum.pl
Data decyzji KNF: 2005-07-12

fundusz data decyzji KNF data rejestracji w sądzie nr w rejestrze
Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 2005-07-12 2005-10-20 209

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego dokonywany jest na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.

Statut funduszu określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Intrum Justitia" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: