Fundusze inwestycyjne


Fundusze akcji

Spektakularny wzrost wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcji oraz inwestujących w akcje funduszy stabilnych, jaki miał miejsce w ostatnich latach stanowił motor napędowy dla całego trendu przenoszenia przez obywateli Polski oszczędności z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych.

Warto jednak zauważyć, że poziom zysków osiąganych przez poszczególne fundusze akcji był bardzo różny. Niewątpliwie część z tych różnic wynikała z dysproporcji pomiędzy umiejętnościami poszczególnych zarządzających (i łutu szczęścia, który mieli bądź którego im zabrakło !). Tym niemniej są też takie różnice w zyskach, które wynikają raczej z odmienności strategii inwestycyjnych przyjętych przez twórców danego funduszu. Jak zawsze w takich sytuacjach, diabeł tkwi w szczegółach: jedne fundusze akcji inwestują wyłącznie w papiery dużych spółek, inne – spółek małych i średnich; są takie fundusze akcji, które inwestują wyłącznie w Polsce i takie, które inwestują na całym świecie; niektóre utrzymują w akcjach prawie całość swoich środków, a inne inwestują także pewną część swoich aktywów w papiery dłużne emitowane przez podmioty polskie, obligacje skarbowe, obligacje zagraniczne oraz lokaty terminowe w bankach.

Dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjne zawsze warto jest przyjrzeć się bliżej strategii wybranego funduszu.

Zarejestrowane w Polsce fundusze akcji (wybór)

AIG Akcji | Allianz Akcji | Arka Akcji | BPH Akcji | Citi Akcji | DWS Akcji DWS Akcji Plus | DWS Top 50 Europa | ING Akcji | SEB3 – Akcji | Skarbiec Akcja | Skarbiec TOP Akcji | GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Oceń ten artykuł: