Fundusz DWS Akcji Plus


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Akcji Plus

Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji Plus jest dynamiczny wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka.

Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość jednostek uczestnictwa funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz DWS Akcji Plus" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: