Fundusz DWS Top 50 Europa


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Top 50 Europa

Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 50 Europa jest dynamiczny wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka.

Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość jednostek uczestnictwa funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu jest lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w aktywach funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu statutu funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie lub podmioty których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego sprzedaży jest na nim dokonywana.

Ogólna liczba emitenów jest ograniczona do 50-ciu.

Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w euro i złotych polskich.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz inwestycyjny DWS Top 50 Europa" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: