Wzrost stawek karty podatkowej w 2020 r.

W środę 27 listopada 2019 r., w dzienniku urzędowym Monitor Polski ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalające na 2020 rok wysokość stawek karty podatkowej i kwot, do których można świadczyć niektóre usługi w tej formie rozliczeń.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r. (M.P. 2019 poz. 1141) określa:

1) wysokość maksymalnej, rocznej kwoty przychodu przy świadczeniu dla ludności usług budowlanych, sztukatorskich, odgrzybiania budynków, cyklinowania, zduństwa i studniarstwa, do której możliwe jest świadczenie tych usług także dla innych odbiorców;

2) wysokość stawek karty podatkowej;

3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów;

4) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy.

Wysokość stawek uzależniona jest rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości zaludnienia miejscowości, w której jest wykonywana, choć nie dotyczy to wszystkich usług. Porównanie stawek z 2019 i 2020 r. pokazuje, że wzrosną wszystkie, bez wyjątku, np. miesięczna stawka podatku dochodowego odprowadzanego w formie karty podatkowej (w kategorii stawek nr 1) dla usług fryzjerskich dla kobiet w miejscowościach powyżej 50 000 mieszkańców wzrośnie o 8 zł, sprzątania wnętrz – o 9 zł, mechaniki maszyn – o 14 zł, usług grawerskich – o 19 zł. Wzrosną stawki nawet tak rzadkich usług, jak pobielania kotłów i naczyń – o 22 zł, czy witrażownictwa, kołodziejstwa, gręplarstwa i kilimiarstwa.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: