W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, 27 listopada 2020 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 listopada

W środę 27 listopada 2019 r., w dzienniku urzędowym Monitor Polski ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalające

Udostępnianie noclegu we własnych czterech kątach poprzez platformę Airbnb może wiązać się z koniecznością zarejestrowania w tym celu własnej firmy.